Onderwijs en werkveld komen dankzij XR lab dichterbij elkaar

Wanneer je in het werkveld werkzaam bent, ben je vaak goed op de hoogte van nieuwe immersieve technieken. Als docent loop je eigenlijk altijd een paar jaar achter op de nieuwe ontwikkelingen, vertelt Robin Schuur (docent Mediacollege Amsterdam). Daar wil XR lab verandering in brengen. De missie van XR lab is om het onderwijs te voeden met nieuwe kennis. Hier een greep uit hun huidige initiatieven om deze kennisdeling concreet tot stand te brengen.

1. Bijscholing Unreal

Het onderwijs sluit minder goed aan op nieuwe technieken in de branche. Om een voorbeeld te noemen: studenten krijgen les in de engine Unity terwijl in het werkveld regelmatig wordt gevraagd naar de nieuwe Unreal Engine. Op dit moment wordt daar op het Mediacollege nog niets mee gedaan. Robin Schuur is een van de seniors die binnen XR lab parttime onderzoek doet naar nieuwe immersieve technieken. Samen met Richard Ram doet hij een halfjaar onderzoek naar de verschillende mogelijkheden van een professionele leergemeenschap binnen het Mediacollege. XR lab dient hierbij als onderzoekslocatie.

Het doel van het onderzoek is om een soort template-project neer te zetten. Dit wordt de co-op puzzle platformer WORSHIP. Deze wordt door de seniors en stagiairs van XR lab gebouwd in Unreal. Je moet dit zien als een soort IKEA-bouwpakket. Zo is er bijvoorbeeld een bibliotheek met 3D-objecten die je in de ruimte kun plaatsen voor het bouwen van een game. In wekelijkse live sessies worden de docenten van het Mediacollege betrokken en informatie over Unreal gedeeld. WORSHIP kan worden ingezet om les te geven. Op deze manier kunnen studenten en docenten van het Mediacollege experimenteren met de technologie.

2. Workshop voor docenten

Op 18 november gaf XR lab een workshop aan de innovatieklas voor docenten van het Mediacollege. De workshop ging over immersiviteit en virtual reality (VR). De stagiairs en seniors lieten zien hoe een VR-concept wordt bedacht. Vervolgens gingen de docenten aan de slag met het bedenken van een VR-concept voor onderwijsdoeleinden binnen hun vakgebied. De stagiairs en seniors keken mee. Het doel is om de docenten aan te zetten tot een bewustwordingsproces. Heeft de inzet van VR hier een toegevoegde waarde? En het haalbaar?

3. Lesgeven over Augmented Reality

Voor het project De Fonies voor het Cinekid Festival experimenteerde XR lab voor het eerst met augmented reality (AR). Senior Martijn Vorstenbosch was de lead in dit project en zal de opgedane kennis verwerken in een keynote voor de AV opleiding van het MediaCollege. Drie huidige XR lab stagiairs zullen inhoudelijker ingaan op een aantal projecten en de leeropbrengsten. Het doel is om een nieuwe generatie AV-studenten te inspireren om ook met XR technieken aan de slag te gaan.

Bovenstaande voorbeelden zijn een greep uit de initiatieven van XR lab om het onderwijs te voeden met kennis over nieuwe (immersieve) technieken. Op naar een nog betere aansluiting van onderwijs en werkveld!